HUSEBYPLATÅET
Offentlig ettersyn 27.6.2022-22.8.2022

Informasjonsmøter

I forbindelse med offentlig ettersyn for planforslaget for Husebyplatået (Statnett-tomten) skal det holdes to informasjonsmøter i august. 
 • Torsdag 11.8.2022 kl 17:00-19:00

 • Mandag 15.8.2022 kl 19:00-21:00 

På informasjonsmøtene vil forslagsstiller presentere planforslaget og det vil bli satt av god tid til spørsmål og kommentarer. Velforeningen er også invitert til å fortelle litt om deres alternative forslag.

NB! Oslo kommune v/plan- og bygningsetaten og Oslobygg vil være tilstede på møtet den 15.8, men ikke 11.8. Vi anbefaler derfor alle som har mulighet til å prioritere møtet den 15.8 for å få med alle innlegg.

Påmelding

Det er et begrenset antall plasser i lokalet og de som skal delta må forhåndsregistrere seg. Klikk på den datoen du ønsker å delta og sikre deg en billett. Arrangementet er selvsagt gratis

Bilder

Sommerarrangement på Montebello

Det ble et veldig hyggelig naboarrangement på Statnett-tomten den 22. juni. Rundt 150 personer dukket opp og arrangøren (Husebyplatået AS) måtte en tur på Rema 1000 for å fylle på med ekstra grillmat etter at den første runden med pølser og hamburgere fra Strøm Larsen var fortært. 

 Det var mange som brukte tid på å studere illustrasjoner av prosjektet som Husebyplatået AS planlegger på eiendommen. En modell er også utstilt slik at alle kan få studere prosjektet nærmere.

 På programmet sto en minikonsert med Catharina Chen og Ole Christian Haagenrud fra Det norske kammerorkester, samt en evig rekke av slagere fra de siste femti år, stødig fremført av artisten Richard Bowers. Nedenfor deler vi noen bilder fra arrangementet.

Ballek på plenen utenfor "Sibir".Catharina Chen og Ole Christian Haagenrud spillerNaboer lytter til Øystein Ore fra velforeningenHedda, Linnea og Frida tester hoppeslottetRichard Bowers underholderGodt med grillmat

Informasjons- og medvirkningsarrangementer sommeren 2022

Tom Bratlie, daglig leder i Husebyplatået AS, 905 21 904

I slutten av juni 2022 legges planen for utviklingen av Statnett-tomta på Montebello ut til offentlig ettersyn. Husebyplatået AS har planlagt flere arrangementer i juni og august der du vil få mer informasjon om planene.
Sommerarrangement for hele familien onsdag 22.6

Det første arrangementet blir et uhøytidelig sommerarrangement med aktiviteter for hele familien, servering fra grill og enkel informasjon om prosjektet. Vi har blant annet engasjert entertaineren Richard Bauer til å underholde. Flere av de sentrale personene i prosjektet vil være tilstede hele kvelden og svare på alt man lurer på. Arrangementet er selvsagt gratis og alle er hjertelig velkomne.

Du kan lese mer om sommerarrangementet her.

INFORMASJONSMØTER I AUGUST

Vi planlegger to informasjonsmøter i august der vi vil gå grundigere igjennom planforslaget. På disse møtene vil også våre arkitekter delta. Disse møtene er planlagt torsdag 11. august klokken 17-19 og mandag 15. august klokken 19-21.

På alle arrangementer vil du kunne se den fysiske modellen av utviklingsplanene.

  Lys, luft og utsikt

  Utvikling av gode boliger, sammen med lokal handel og service på Montebello

  Stedet og eiendommen

  Statnett hadde tidligere sitt hovedkontor på Husebyplatået. I 2013 flyttet Statnett til Nydalen og i 2014 solgte de eiendommen til Husebyplatået AS.

  Eiendommen er direkte tilknyttet Montebello T-banestasjon og utpekt som et prioritert, stasjonsnært utviklingsområde i Oslo.

  Reguleringsarbeidet

  Reguleringsarbeidet ble formelt startet i 2017 og planforslaget ble innsendt til Oslo kommune høsten 2021.

  Plan- og bygningsetaten planlegger offentlig ettersyn fra slutten av juni 2022.

  Om du ønsker å følge saken på saksinnsyn i Oslo kommune kan du klikke her.  

  Informasjon

  Om du ønsker mer informasjon om reguleringsarbeidet eller har andre spørsmål knyttet til utviklingen av Husebyplatået kan du ringe daglig leder Tom Bratlie på 905 21 904 eller sende e-post på tom@bratlie.no.

  Tilfører tilbud og kvaliteter som i dag mangler

  Den sentrale beliggenheten i bydelen og direkte tilkobling til Montebello T-banestasjon gir Husebyplatået svært gode forutsetninger for å bidra til en miljømessig bærekraftig utvikling av byen.

  I planforslaget legges det derfor opp til blandet arealbruk slik at både nye innbyggere på Husebyplatået og innbyggere i nærliggende områder får tilgang til hverdagstilbud innenfor gang- og sykkelavstand. Husebyplatået vil tilføres boliger, dagligvarebutikk, kafé, mindre nærings- og servicefunksjoner, treningssenter, barnehage og lokaler for kulturaktiviteter mm. Slike tilbud er i dag ikke tilgjengelig i dette området.

  Møteplasser og gode forbindelser
  Byplangrepet er forankret i premisset om å prioritere myke trafikanter, og at kobling mellom forbindelser og møteplasser gir et byområde med korte avstander til daglige behov og aktiviteter. I dag er det mangel på sosiale arenaer og møteplasser på Montebello, slik også kommunedelplan for torg- og møteplasser viser. Planforslaget sikrer at Husebyplatået får et nettverk av offentlig tilgjengelige by- og gaterom. Dette gir variasjon i romforløpene samtidig som det sikrer siktlinjer gjennom planområdet. Langsgående og tverrgående forbindelser knytter platået sammen internt og kobler området sammen med naboområdene. 

  Området er planlagt tilnærmet bilfritt slik at beboere og besøkende trygt kan ferdes og oppholde seg der. Balansen mellom bilfrie uterom og adkomst til og drift av områdets funksjoner er løst ved å kun tillate  nødvendig trafikk inn på området.

  Bolig- og bokvalitet på Husebyplatået

  Vi vil skape et trygt og inkluderende bomiljø med umiddelbar nærhet til kollektivtilbud og grøntområder der man også får dekket sine daglige gjøremål innenfor gangavstand. Den foreslåtte utviklingen på Husebyplatået vil bidra sterkt til et større boligmangfold i denne delen av byen. 

  Planforslaget legger opp til at området får en overvekt av hjørneleiligheter som sikrer gode utsiktsforhold i flere retninger og lysinnfall fra flere himmelretninger. Stuer og balkonger er prioritert på hjørner hvor det vil være sol­ over større del av døgnet. 

  Bebyggelsen skal oppføres med robuste materialer av høy kvalitet, med overvekt av naturmaterialer. 

  Gjennom plangrepet tilrettelegges det for gode oppvekstmiljøer for barn og unge gjennom flere ulike uteområder som både er programmerte og uprogrammerte. Det er enkel tilgang til både skogs- og naturområder og aktivitetsflater som vil være til glede for alle aldersgrupper gjennom opphold, trening, lek og rekreasjon. 

  fra Planforslaget for husebyplatået

  Nøkkeltall

  553

  Nye boliger på Montebello

  13201

  Kvadratmeter uteareal

  1692

  Sykkelparkeringsplasser

  13189

  Kvadratmeter friområde

  Kontaktskjema

  Send gjerne inn dine spørsmål eller kommentarer her:
  Navn E-post Melding Send inn

  Kontakt Husebyplatået AS

  Om du har spørsmål til planene for utvikling av Husebyplatået må du gjerne ringe eller sende oss e-post.

  Mustads vei 1, 0283 Oslo

  905 21 904

  tom@bratlie.no