HUSEBYPLATÅET
FRA EKSTERNE KILDER

Husebyplatået i mediene

Nedenfor kan du se utvalgte mediesaker om utviklingen på Husebyplatået

Akersposten 12.11.2021

Nå er det endelige utkastet for utbygging av Husebyplatået på Montebello klart

Presentasjon av planforslaget med bilder og illustrasjoner.

Les hele saken her.

Aftenposten 5.11.2021

Nå er planen for kremtomten klar - krangelen har pågått lenge

Stor omtale i Aftenposten av utviklingsplanene der også andre aktører kommenterer saken.

Les hele saken her.

Akersposten 5.11.2021

Nå går mastene ned for alltid

Artikkel i Akersposten om Statnetts arbeid med å fjerne høyspentmaster og luftledninger.

Les hele saken her.

Aftenposten 7.1.2018

Reviderer plan om høyhus på Montebello

Aftenposten skrev om arbeidet med å revidere planene for Husebyplatået.

Les hele saken her.

Husebyplatået AS

905 21 904

tom@bratlie.no